Ενημερωτικό Σημείωμα Γ’ Τρίμηνο 2019

Ενημερωτικό Σημείωμα Γ’ Τρίμηνο 2019

Το διαχρονικό κύρος της GWL Asset Management Switzerland (GWLAM) αντλείται από την ενδεδειγμένη επενδυτική στρατηγική που εφαρμόζει – ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και υψηλής μεταβλητότητας – από την επιβεβαίωση των εκτιμήσεων και προβλέψεών του για την από το 2008 πλέον σοβαρή μεταπολεμική ύφεση, αλλά και την επακόλουθη διασφάλιση και ανάπτυξη των περιουσιών των επενδυτών του, μέσω της σταθερής εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών του Asset Management, καθώς και από την τεκμηριωμένη επιλογή εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών του.

Η GWLAM λειτουργεί από το 1992 στο χώρο της Διαχείρισης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων, ως πρότυπο του Asset Management στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς συγκρίσιμη με την παροχή ευρέως φάσματος εξατομικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών.

Τάσεις & Εξελίξεις

Τα Επιτόκια στις ΗΠΑ παραμένουν σε φυσιολογικά – για τις συνθήκες της Αγοράς – επίπεδα μειωμένα κατά 0,25% λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης ανάπτυξης, στην Ευρώπη μηδενικά επιτόκια με ισχνή ανάπτυξη, στο 2% το ΑΕΠ στις ΗΠΑ για το δεύτερο τρίμηνο, ανεργία στα ελάχιστα ιστορικά επίπεδα (3,7% Αύγουστος) και σχετικά Χαμηλή Ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι Αναδυόμενες Αγορές με διακυμάνσεις χωρίς κατεύθυνση. Οι συνεχείς αναταράξεις στις Αγορές λόγω του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας μεν, με την καλή ρευστότητα των επιχειρήσεων δε, κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και εξακολουθούν να ενθαρρύνουν τους επενδυτές.

Διάγραμμα όπου απεικονίζεται ο παγκόσμιος πολλαπλός αγοραστικός δείκτης των Managers

(μέσω των δραστηριοτήτων τους τιμές άνω του 50 δηλώνουν ανάπτυξη και κάτω του 50 συρρίκνωση)

GLOBAL PMI

Πηγή: Bloomberg

Συνοπτικά:

  • Ευρώπη: Η Οικονομία σε ισχνή  άνοδο
  • ΗΠΑ: Η πολιτική Trump επιφέρει ανάπτυξη στην οικονομία και ευημερία στις αγορές

Αβεβαιότητες (Uncertainties) – Κίνδυνοι (Risks): Brexit – Ευρωσκεπτικισμός

  • Ευρώπη

Στην Ευρώπη, παρόλες τις προσπάθειες τόνωσης της κατανάλωσης και των επενδύσεων, παρατηρείται ισχνή ανάπτυξη. Με μηδενικά επιτόκια η ΕΚΤ καταφεύγει για άλλη μία φορά στην απευθείας παροχή ρευστότητας προς την αγορά μέσω τραπεζών η οποία αναμένεται να τονώσει την οικονομία.

Η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην  Γαλλία και την Ιταλία, ενώ οι εκλογές στην Αυστρία και στην Ελλάδα δεν προβλημάτισαν με το αποτέλεσμά τους (λαϊκό και συντηρητικό κόμμα αντίστοιχα). Η ενέργεια, οι ρύποι, η διαχείριση των απορριμμάτων και των ενεργειακών αποβλήτων όπως και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (καύσωνας διαρκείας φέτος στην Ευρώπη) απασχολούν τις συσκέψεις κορυφής μαζί με τις τιμές του μαύρου χρυσού και το μεταναστευτικό μόνιμο πλέον πρόβλημα. Οι εταιρίες έχουν σχετικά καλή ρευστότητα, αντλούν κεφάλαια από την αγορά κεφαλαίου αλλά η κατανάλωση είναι πεσμένη. Ελπίδα διαφαίνεται από τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος που στηρίζεται πολύ στις χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ.

Χαμηλός ρυθμός πληθωρισμού και χαμηλά επιτόκια προδικάζουν μία μακρά περίοδο οικονομικής στασιμότητας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει ταχύτερους ρυθμούς, όπως αποδεικνύεται μετά από 2-3 χρόνια προσπάθειας να περάσει στην φάση των Η.Π.Α.

Euro-Area Inflation

Πηγή: Bloomberg

 

Οι αγορές ομολόγων εξακολουθούν να μην αποδίδουν με αποτέλεσμα να υπάρχει μερική εναλλαγή τοποθετήσεων σε μετοχές λόγω των ελκυστικότερων αποδόσεων με υψηλότερο ρίσκο.

Στη Γερμανία, ο Δείκτης IFO – ενδεικτικός της  οικονομικής κατάστασης και της βιωσιμότητάς της – ενώ ανήλθε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει κάμψη τους τελευταίους 6 μήνες.

German IFO

Πηγή: Bloomberg

  • Η.Π.Α.

Η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να επιδεικνύει αρκετά καλή ανάπτυξη, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της εταιρικής φορολογίας,  με αποτέλεσμα οι εταιρίες να εξοικονομήσουν μετρητά, τα οποία διοχέτευσαν στην αγορά κεφαλαίου άμεσα μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών ή έμμεσα μέσω bonus που δοθήκαν σε στελέχη με μορφή call options.

Στην όλη τόνωση της οικονομίας βοήθησε η εντατικοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής, που συνέβαλε στην αύξηση των εξαγωγών και της κατανάλωσης. Η αγορά ακινήτων ενισχύθηκε, καθώς αυξήθηκαν οι νέες κατοικίες, ενώ η απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (βλ. παρακάτω διάγραμμα).

US Employment

Πηγή: Bloomberg

  • Επιτόκια ΗΠΑ – Εκτιμάται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν άλλες αυξήσεις μέσα στο 2019 από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. η οποία διατηρεί τον στόχο της (στα επιτόκια) στην περιοχή του 2%, διατηρώντας στις δηλώσεις της θετική γλώσσα για την κατάσταση της Οικονομίας. Ωστόσο η μείωση κατά 0,25%, που πραγματοποιήθηκε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς όμως να επηρεάσει ιδιαίτερα τις αγορές, αφού είχε ήδη προεξοφληθεί.
  • Επιτόκια Ευρωζώνη – Ο απερχόμενος κεντρικός τραπεζίτης της ΕΚΤ Mario Draghi στις τελευταίες συνεντεύξεις τύπου διαβεβαίωσε ότι η ΕΚΤ έχει φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο των επιτοκίων και πλέον είναι αρωγός να δανείσει οποιαδήποτε τράπεζα χρειάζεται ρευστότητα με ελάχιστο κόστος, αρκεί να διοχετεύσει την ρευστότητα αυτή στην αγορά μέσω δανείων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Επανέρχεται με αυτόν τον τρόπο η παροχή ρευστότητας και αυξάνεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος με στόχο την τόνωση της οικονομίας και την δημιουργία πληθωρισμού και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης που παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στην ευρωζώνη.

Ευρώ – Δολλάριο

Το 2018 και προφανώς το 2019 οι επενδυτές επιλέγουν να επενδύουν στο δολλάριο. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης με σχετική επιβράδυνση, με σχεδόν όλους τους δείκτες ανοδικούς και την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά. Παρόλο τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, μετά τις εντυπώσεις των δηλώσεων ένθεν και ένθεν, η εικόνα παραμένει ελκυστική για το πάλαι ποτέ κραταιό νόμισμα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια, τον ελεγχόμενο πληθωρισμό και την σχεδόν ανύπαρκτη ανεργία καταδεικνύουν το πλεονέκτημα της Αμερικανικής Οικονομίας έναντι της Ευρωπαϊκής, και αυτό αποτυπώνεται στη νομισματική τους σχέση.

Euro-Dollar last 6 months

1.0899

Πηγή: Bloomberg

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού το ευρώ αντιμετωπίζει τα προβλήματα της Ευρώπης, με το Brexit να παραμένει στο προσκήνιο, όπου μαζί με περιβαλλοντικά, ενεργειακά και θέματα παροχής ρευστότητας παραμένουν υψηλά στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Η σχεδόν συνεχής κίνηση του ευρώ από την περιοχή του 1,15 παρόλες τις διακυμάνσεις του, προς την περιοχή του 1,09, όπου ξεπέρασε σχετικά εύκολα το ψυχολογικό όριο του 1,10, δείχνει να συνεχίζει με τον επόμενο μεγάλο στόχο του 1,05, αν δεν υπάρξει κάποιο εξωγενές γεγονός.

Euro-Dollar last year

From 1.15 to 1.09

Πηγή: Bloomberg

 

Το Global Equity Fund της GWLAM – Με Απόδοση 15% από την αρχή του 2019 αποτελεί ένα κορυφαίο ανταγωνιστικό επενδυτικό εργαλείο συνδυάζοντας υψηλές υπεραξίες και χαμηλή μεταβλητότητα (low volatility), με αγορές μετοχών βάσει της ίδιας ρευστότητας και μηδενικό leverage.

Το GWL Global Equity Fund επενδύει σε ποσοστό 80-100% σε Μετοχές, 0% σε Ομόλογα, 0% σε futures (unhedged), και 0-20% σε Μετρητά (Cash).

Στρατηγική και Κατανομή Μετοχικών Τοποθετήσεων

Ιδιαίτερο βάρος των τοποθετήσεων του Fund, αποτελούν οι κορυφαίες εταιρίες του Τομέα της Τεχνολογίας στις Η.Π.Α., και οι ανερχόμενες εταιρίες internet της Κίνας. Ο Τραπεζικός Κλάδος (Financial Sector) των Η.Π.Α. έχει επίσης σημαντικό βάρος στην κατανομή των επενδύσεών του.

 

GWL Global Equity Fund 2019

GWL Asset Management (GWLAM)

 

Προοπτική Επενδύσεων – Τοποθετήσεις

 

Συμπερασματικά

Με αφορμή τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών, εκφράζονται ενδοιασμοί, ιδιαίτερα όταν συγκρίνονται με ιστορικούς μέσους όρους. Εκτιμάται, πως κατά βάση, τα χαμηλά επιτόκια υποστηρίζουν και μπορούν να αποδεχθούν υψηλότερες τιμές μετοχών. Από αυτήν την άποψη, ρευστοποιήσεις με αφορμή γεωπολιτικές εξελίξεις ή άλλες μορφές περιορισμένων αναταράξεων δεν επηρεάζουν σημαντικά την στρατηγική των τοποθετήσεων. Πτώσεις στις τιμές μετοχών κάτω από τέτοιες περιστάσεις μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις.

 

Α) Κλάδοι Επενδύσεων:

Βιομηχανίας 10% – Χρηματοοικονομικός 25% – Ενέργειας 5% Πληροφορική Τεχνολογία 60


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδήποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του περιεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοιχεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.