Έκτακτη Έκδοση: Σοκ Δυσμενούς Διαταραχής της Προσφοράς (Supply Disruption) – Μάρτιος 2020

Σοκ Δυσμενούς Διαταραχής της Προσφοράς (Supply Disruption)

‘Διαταραχή στην Προσφορά’ (‘Supply Shock’) επηρεάζει άμεσα τις τιμές, αλλά και το κόστος παραγωγής (π.χ.). Έτσι, οι ασκούντες πολιτική αντιμετωπίζουν μια δυσμενή αντίστροφη προσφορά.

Λόγω του κορωνοϊού και των διαστάσεων που έχει λάβει (ανεπίσημα πανδημίας), η Κίνα έχει πληγεί περισσότερο, καθώς, όχι μόνο ξεκίνησε από εκεί, αλλά έχει τους περισσότερους φορείς και θύματα, κλεισίματα εργοστασίων και εταιριών. Οι αλυσίδες παραγωγής από την Κίνα έχουν διακοπεί. Αυτό επηρεάζει άμεσα τις εταιρίες τεχνολογίας, οι οποίες πλήττονται, καθώς δεν θα μπορούν να έχουν τα αποθέματα που έχουν υπολογίσει. Επιπροσθέτως, η ζήτηση από την Κίνα σε όλα τα προϊόντα τεχνολογίας είναι αισθητά μειωμένη, οπότε και θα πληγούν εταιρίες, όπως η Apple.

Η Κίνα, πλέον, δεν αποτελεί το 4% (όπως στο παρελθόν) της Παγκόσμιας Ανάπτυξης, αλλά το 16%. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στη χώρα αυτή, προκαλεί σοβαρές συνέπειες παγκοσμίως. Αν ο κορωνοϊός συνεχίσει να εξαπλώνεται με θύματα, η Οοικονομία πιθανόν να οδηγηθεί σε ύφεση.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ‘σοκ δυσμενούς προσφοράς’ (adverse supply chock) και η ενδεχόμενη ύφεση, θα πρέπει οι Κεντρικές Τράπεζες να προβούν σε μείωση των επιτοκίων, όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και σε όλες τις Ανεπτυγμένες Χώρες, πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει συστηματικά, μεθοδευμένα, και σε συνεννόηση, ενώ θα απαιτηθεί και ικανός χρόνος για να επιτευχθεί.

Από πλευράς κερδοφορίας των εταιριών, οι εκτιμήσεις ήταν ευοίωνες, καθώς το 2020 αναμενόταν να είναι πολύ καλή χρονιά. Οι αναλυτές πλέον δεν είναι αισιόδοξοι και αρκετοί μιλούν για ποσοστό 20% σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2020. Αυτό μεταφράζεται σε υπερτιμημένες τιμές των μετοχών σήμερα. Οι μετοχές ήδη έχουν γυρίσει στα επίπεδα του περασμένου Οκτωβρίου του 2019. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπερτιμημένες μετοχές θα διορθώσουν περαιτέρω, οπότε και θα υπάρξει έντονη αρνητική τάση. Όλα, όμως, θα εξαρτηθούν από το κατά πόσον θα είναι αποτελεσματική η νομισματική πολιτική τόσο των ΗΠΑ όσο και λοιπών οικονομιών (η Ευρωζώνη είναι ήδη σε καθεστώς μηδενικών επιτοκίων) και αντίστοιχα θα επηρεαστούν οι Αγορές.

Στην Κίνα οι εκτιμήσεις και τα γραφήματα δείχνουν επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα για τις μεγάλες επιχειρήσεις (δείκτης Manufacturing PMI) στο 35,7%, και για τις μικρές και μεσαίες στο 40.3% (δείκτης Caixin Manufacturing PMI). Σημειωτέον, ότι,  οποιοσδήποτε δείκτης είναι κάτω του 50% αποτελεί σημάδι επιβράδυνσης και ενδεχόμενης μελλοντικής ύφεσης.

Τηρείται στάση αναμονής παρακολουθώντας αν και κατά πόσο θα παρθούν νομισματικά μέτρα, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά, και ταυτόχρονα να διαπιστωθεί ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού με περισσότερα θύματα σε περισσότερες χώρες.

Mapping the Coronavirus Outbreak Across the World

Source: Bloomberg