Σχετικά με τις Αυξήσεις των Αποδόσεων (Επιτόκια)

Σχετικά με τις Αυξήσεις των Αποδόσεων (Επιτόκια)

Όπως προχωράμε προς την εβδομάδα που ξεκινά την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 με υψηλό απόδοσης του 10ετούς Αμερικανικού Ομολόγου στο 1,62%, Ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με τις Επιπτώσεις των Αυξανόμενων Αποδόσεων στις Αμερικανικές Μετοχές.

  1. Οι Αποδόσεις ανεβαίνουν εξαιτίας των υψηλών Πληθωριστικών Πιέσεων που εμφανίζονται, λόγω των μέτρων της Ποσοτικής Χαλάρωσης;
  2. Αντικατοπτρίζουν την αναμενόμενη Οικονομική Ανάκαμψη της τάξεως του 2-3%;
  3. Στο τέλος, οι Παράγοντες ή οι Καταλύτες (ή και οι δύο ταυτόχρονα) τι θα σημαίνουν για τις Διακυμάνσεις των Μετοχών;

Υποθέσεις και Επιπτώσεις

  • Εάν οι Αποδόσεις των Ομολόγων (Επιτόκια) αντικατοπτρίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τότε τα Πραγματικά Επιτόκια (προσαρμοσμένα) κινούνται προς υψηλότερα επίπεδα, συνεπώς, οι Μετοχές θα κινηθούν πτωτικά. Πόσο πτωτικά θα κινηθούν, θα πρέπει να διερευνηθεί σε σχέση με το παρελθόν και κάτω από διαφορετικά σενάρια.
  • Εάν οι Αποδόσεις των Ομολόγων (Επιτόκια) αντικατοπτρίζουν δυνατή ανάπτυξη, τότε οι μετοχές αποτελούν ευκαιρία αγοράς σε διορθωτικές κινήσεις. Αυτό το σενάριο έχει νόημα για Ανάπτυξη άνω του 5%.
  • Και τα δύο ανωτέρω σενάρια είναι πιθανά. Ποιο είναι το πραγματικό αποτέλεσμα;

Λύση: Slutsky Equation

Η υποκατάσταση έναντι των συνεπειών του Πλούτου προς τις Μετοχές έχει συνέπειες θετικές ή αρνητικές.

Εφόσον η αύξηση της ρευστότητας θα έχει χαμηλότερη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και με το Άνοιγμα της Οικονομίας που έρχεται το καλοκαίρι, λόγω του εμβολιασμού, το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό.

Ένας εναλλακτικός παράγοντας είναι η Υπερπροσφορά των Μετοχών στην Αγορά, γεγονός που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις Τιμές των Μετοχών, ιδιαίτερα του Τεχνολογικού Κλάδου.

Εν κατακλείδι, θετικοί παράγοντες και έκθεση σε Κυκλικές Μετοχές και σε κλάδους της πραγματικής οικονομίας του ανοίγματος της Οικονομίας (Μεταφορές, Εστίαση, Διασκέδαση), με μείωση έκθεσης του Τεχνολογικού Κλάδου, εκτός των μετοχών των εταιριών εκείνων που ορίζουν την «Νέα Βιομηχανία», που θα προσδιορίσει το Οικονομικό Μέλλον.