Παγκόσμια Κρίση 2020 και Covid-19 – Ο ιός που έκανε τον κόσμο μας να σταματήσει.