Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Αύγουστος 2022

Ο Αύγουστος κινήθηκε στα πλαίσια του υψηλού πληθωρισμού, ανησυχιών περί ύφεσης χωρίς κάποια αύξηση επιτοκίων με μόνη την ECB να προϊδεάζει για αύξηση τον Σεπτέμβριο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και στην σκακιέρα μπαίνει και η Ταϊβάν σύμμαχος με τις ΗΠΑ που δέχεται επίσκεψη υψηλού αξιωματούχου (Nancy Pelosi) με την Κίνα να απειλεί για αντίποινα.

Στις ΗΠΑ, οι ανακοινώσεις έδειξαν μικτή κατάσταση με μεγάλη πληγή τον πληθωρισμό στο 8,5% (στοιχεία Ιουλίου 2022) από 9,1%, η ανεργία στο 6,7%, οι λιανικές πωλήσεις αυξημένες κατά 10,02%, οι εξαγωγές αυξημένες κατά $5δις και οι εισαγωγές μειωμένες κατά $1δις ενώ η αγορά κατοικίας πλήττεται επίσης με μείωση των νέων κατοικιών κατά 12,6% και των νέων αδειών κατά 1,3%.

Η Ευρώπη κινήθηκε σε πιο ήπιους ρυθμούς με τον τουρισμό λόγω του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού να φτάνει στα καλύτερά του, με μεγάλο πληθωρισμό στην ευρωζώνη της τάξης του 8,9%, με πολλές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Η.Β.) να ανακοινώνουν μέτρα κατά της ξηρασίας που τις έπληξε αλλά και υπέρ της οικονομίας του ρεύματος λόγω μεγάλης αναταραχής που υπάρχει ενόψει του χειμώνα με τη Ρωσία να ελέγχει μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου που αποτελεί την καύσιμη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ΑΕΠ για το 2ο τρίμηνο ανακοινώθηκε αυξημένο κατά 3,9%, η ανεργία στο 6,6% και οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3,7%. Παρόλα τα θετικά στοιχεία όμως η ύφεση στη γηραιά ήπειρο είναι πολύ πιθανή καθώς ο υψηλός πληθωρισμός, η μείωση των εξαγωγών με παράλληλη αύξηση των εισαγωγών και η μείωση της κατανάλωσης συνθέτουν ένα επικίνδυνο μίγμα που η αύξηση των επιτοκίων πιθανόν να το πυροδοτήσει φέρνοντας ύφεση (μείωση του ΑΕΠ για άνω των 2 τριμήνων).

Στην Ελλάδα, εξαγγέλθηκαν εκλογές για τον Μάιο του 2023 (4ετία από τις προηγούμενες), αναμένονται οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο αλλά ο Αύγουστος κινήθηκε αρνητικά και νωχελικά, με μειωμένο όγκο συναλλαγών, κανένα νέο ομόλογο και κυρίως με αρκετή ανησυχία των επενδυτών ότι θα ακολουθήσει δύσκολος χειμώνας, οπότε μεγάλη διακράτηση μετρητών.

Η ισοτιμία EUR/USD υποχώρησε κάτω του 1 και αναμένεται να παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα λόγω της καλύτερης πολιτικής του κραταιού δολαρίου παρόλες τις ακριβές εξαγωγές των ΗΠΑ. Τα υψηλότερα επιτόκια στο αμερικανικό νόμισμα επιφέρουν προτίμηση των αποταμιευτών έναντι του ευρωπαϊκού.

Από επενδυτικής άποψης, οι αυξήσεις των επιτοκίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι επερχόμενες καθιστούν τα ομόλογα ιδιαίτερα ζημιογόνα με μεγάλες απώλειες στις αξίες τους. Οι μετοχές εταιριών με κερδοφορία και προοπτικές ανάπτυξης αποτελούν τη μόνη διέξοδο προς επίτευξη αποδόσεων άνω των επιτοκίων χωρίς ρίσκο (risk free rate). Βρισκόμαστε σε επιλεκτικές κινήσεις κυρίως σε αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας διακρατώντας με μεγάλη ρευστότητα.

S&P-500 (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com

EuroStoxx-50 (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com

EUR/USD (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.