Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιούλιος 2022

Με κύρια θέματα τον υψηλό πληθωρισμό, ανησυχίες περί ύφεσης, αγορά εργασίας, ακίνητα και ενέργεια κύλησε ο Ιούλιος. Το ερώτημα παραμένει κατά πόσο η ύφεση ήρθε ή έρχεται και κατά πόσο είναι πραγματική ή εικονική.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden, η πρώην κεντρική τραπεζίτης και νυν γραμματέας Janet Yellen σπεύδουν να διαψεύσουν τα περί ύφεσης. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ ανακοινώθηκε αρνητικό για δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε κατά 1,6% και το δεύτερο κατά 0,9%. Θεωρητικά η ύφεση ήρθε. Όμως πολλοί άλλοι δείκτες οικονομικοί δε συνάδουν με τα περί ύφεσης. Τέτοιοι είναι η αγορά εργασίας που εκτός των νέων θέσεων (372.000) διατηρεί την ανεργία σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (3,6%), τα αυξανόμενα επιτόκια που φρενάρουν τον πληθωρισμό (9,1%) και η δυνατότητα της κατανάλωσης που δυσκολεύει την αρνητική υποχώρηση του ΑΕΠ.

Αυτά αποτελούν απτά σημάδια ότι η οικονομία ακόμα ευημερεί. Αυτό φάνηκε και στην αντίδραση του χρηματιστηρίου και το μίνι ράλι που έγινε με αποδόσεις που ξεπερνούν το 10% από τα χαμηλά που βρέθηκε τόσο ο S&P 500 (13%) όσο και ο δείκτης τεχνολογίας Nasdaq (16%).

Στην Ευρώπη τα πράγματα διαμορφώθηκαν με άλλα κριτήρια, ειδικά κατά τον Ιούλιο καθώς για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 11 χρόνια, η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια κατά 0,50% στις 21/7/22 και το επιτόκιο καταθέσεων από -0,50% επανήλθε στο 0% βάζοντας τέλος στα αρνητικά επιτόκια. Φυσικά το μέτρο αυτό είναι σημαντικό πλην όμως ανεπαρκές καθώς ο πληθωρισμός και η κρίση στην Ουκρανία επιδεινώνουν το κόστος ενέργειας με έναν χειμώνα που εξαρτάται κατά πολύ από το φυσικό αέριο της Ρωσίας όπου μειώθηκε η αποδοτικότητα του Nordstream κατά 20%. Έτσι σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, ο λιγνίτης, οι ανανεώσιμες πηγές και το πετρέλαιο έχουν επανέλθει στα εργοστάσια παραγωγής με γοργούς ρυθμούς.

Στην Ελλάδα το χρηματιστήριο επανήλθε από τα χαμηλά επίπεδα κατά 10,78% κυρίως λόγω των εταιριών που παρουσίασαν καλά αποτελέσματα και τις τράπεζες να δείχνουν βελτιωμένη εικόνα. Στην ατζέντα των εισαγωγών στο χρηματιστήριο, είχαμε εισαγωγή 4 εταιριών, οι 2 εισήγαγαν τις μετοχές τους στην κύρια αγορά (Dimand, Alpha Trust) και οι 2 τα ομόλογά τους (CPLP, Lamda Development), γεγονός που δείχνει μία δυναμική.

Η ισοτιμία EUR/USD παρόλο που έφτασε το 1,00 τελικά επέστρεψε στο 1,02 καθώς η Ευρώπη αύξησε τα επιτόκια. Δύσκολα θα κρατηθεί στα παρόντα επίπεδα καθώς η δυναμική του δολαρίου στηριζόμενη από την οικονομία των ΗΠΑ είναι καλύτερη. Τα κρυπτονομίσματα αντέδρασαν από τα χαμηλά τους επίσης θετικά παρουσιάζοντας μεγάλες αποδόσεις όπως 25% για το Bitcoin και 63% για το Ethereum.

Από επενδυτικής άποψης, βρισκόμαστε σε επιλεκτικές κινήσεις κυρίως σε αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας διακρατώντας με μεγάλη ρευστότητα.

S&P-500 (διάγραμμα 12 μηνών)

Πηγή: Bloomberg

EuroStoxx-50 (διάγραμμα 12 μηνών)

Πηγή: Bloomberg

EUR/USD (διάγραμμα 12 μηνών)

Πηγή: Bloomberg


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.