Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιούνιος 2022

Ο Ιούνιος ήρθε να συνεχίσει την τάση των προηγούμενων μηνών με όλα τα δύσκολα και επίπονα θέματα ανοιχτά με μόνη νότα αισιοδοξίας τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών (κυρίως της FED) που έρχονται φρενάρουν την γενικότερη αύξηση τιμών και κόστους. Τόσο οι μετοχές όσο και τα ομόλογα κλονίστηκαν από εκροές, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να συρρικνωθεί εν μέσω καλπάζοντος πληθωρισμού και της επιθετικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται ύφεση στο μέτωπο ή εκεχειρία ενώ αντίθετα τα προβλήματα ενέργειας αναμένεται να αναδυθούν πολύ χειρότερα από το φθινόπωρο.

Στα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ, η αποθήκευση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 90δις κυβικά πόδια από 80δις, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν μαζί με την παραγωγή βενζίνης κατά 0,53εκ. από αρνητική κατά 0,15εκ. Η ανεργία για το Μάιο παρέμεινε σταθερή στο 7,1%, οι εξαγωγές αυξημένες κατά 11δις ενώ οι εισαγωγές μειωμένες κατά 12 δις γεγονός που οφείλεται στην ενδυνάμωση του δολλαρίου. Ο πληθωρισμός του Μαΐου ανακοινώθηκε στο 8,6% από 8,3%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ανακοινώθηκαν μειωμένες κατά -0,3% έναντι 0,7%. Στα ακίνητα, οι οικοδομικές άδειες υποχώρησαν κατά 7%, οι νέες κατοικίες μειώθηκαν κατά 14,4% ενώ οι πωλήσεις υφισταμένων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,41εκ. (έναντι 5,6εκ.). Η μικτή εικόνα των ακινήτων, είναι το κλειδί να αντέξει η κρίση και να μην γυρίσει σε ύφεση καθώς από τον κλάδο αυτόν εξαρτώνται πολλοί άλλοι κλάδοι όπως εταιρίες χρηματοδότησης, τράπεζες και εταιρίες υλικών και μεταφορών.

Στην Ευρωζώνη, το ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο έκλεισε στο 5,4% (από 4,7%), η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 2% από -1,4% ενώ ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε για το Μάιο στο 8,1% από 7,4%. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε στο -23,6 από -21,1 σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό ενώ η ανεργία παρέμεινε σε πολύ καλά επίπεδα στο 6,6% από 6,7%.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε την πορεία της προς το 1 κλείνοντας περί το 1,045. Η συγκυρία παραμένει υπέρ της αμερικανικής οικονομίας και επιτοκίων της αλλά η Ευρωζώνη μέσω της ΕΚΤ έχει περισσότερες κινήσεις αυξήσεων τις οποίες μπορεί με τον κατάλληλο τρόπο να τις επικοινωνήσει και εφαρμόσει μέχρι το τέλος του έτους στρατηγικά και κυρίως προστατευτικά στην οικονομία.

Από επενδυτικής άποψης, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής με επιλεκτικές κινήσεις ενίοτε και με μεγάλη ρευστότητα ώστε όταν το κλίμα βελτιωθεί να επιλέξουμε κυρίως αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας.

S&P-500 (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com

EuroStoxx-50 (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com

EUR/USD (διάγραμμα 12 μηνών)

Πηγή: Investing.com


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.