Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Μάιος 2022

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, οι αυξημένες τιμές ενέργειας δίνουν περαιτέρω καύσιμο στον πληθωρισμό που ολοένα αυξάνεται και δύο χώρες (Φινλανδία και Σουηδία) έκαναν επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ προκαλώντας τις λεκτικές αντιδράσεις της Ρωσίας. Η Κίνα κάνει κοινές στρατιωτικές περιπολίες με τη Ρωσία σε νόμιμα και προγραμματισμένα προσυμφωνημένα πλαίσια ενώ η Δύση αναμένει το καλοκαίρι όπου το φυσικό αέριο από τη Ρωσία θα παύσει να την απασχολεί για λίγους μήνες.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τα επιτόκια ανέβηκαν στις 4/5 κατά μισή μονάδα (σύνολο 1%) ενώ αναμένονται κι άλλες αυξήσεις επιτοκίων καθώς ο πληθωρισμός (8,3% από 8,5%) αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα παρόλη την συρρίκνωση του ισολογισμού της FED. Η ανεργία ανακοινώθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα, για άλλη μία φορά σταθερή στο 3,6%, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,9%, όσο περίπου και η βιομηχανική παραγωγή (0,8%). Νέες κατοικίες, οικοδομικές άδειες και πωλήσεις νέων κατοικιών παρουσίασαν κάμψη μέσα στο Μάιο κατά -0,2%, -3,2% και -16,6% (σε μηνιαία βάση το τελευταίο) αντίστοιχα. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ για το 1ο τρίμηνο μειώθηκε κατά 1,5% (από -1,4%).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να προσπαθεί να έχει κοινό μέτωπο κυρώσεων έναντι της Ρωσίας και παλεύει να σταματήσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο ανακοινώνοντας ημερομηνίες ολοκλήρωσης μετά το 2025. Στα οικονομικά στοιχεία, η πρόεδρος της ΕΚΤ (Christine Lagarde) δηλώνει ότι θα τιθασεύσει τον πληθωρισμό (7,4% από 7,5%) αλλά αύξηση των επιτοκίων αποκλείεται να γίνει πριν τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός καλπάζει κατατρώγοντας την ανάπτυξη και σε κάποιες χώρες επιφέροντας αυξημένα χρέη και ελλείματα. Οι αγορές δεν έχουν την αγοραστική δύναμη να αντιστρέψουν την στασιμότητα κι έτσι κινούνται σε παράλληλες γραμμές, εξυπηρετώντας μόνο traders παρά μακροπρόθεσμους επενδυτές. Στις σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις της ευρωζώνης εμπεριέχονται η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (από -21,6 σε -22), η μείωση των λιανικών πωλήσεων (από +0,4% σε -0,4%), μικρή άνοδος του ΑΕΠ για το 1ο τρίμηνο κατά 0,3% (από 0,2%) και η μείωση του επιχειρηματικού κλίματος (από 1,59 σε 1,26).

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε την πορεία της με μία σημαντική αντίδραση όπου το ευρώ ενισχύθηκε από 1,05 προς το 1,07 κι αυτό γιατί σταμάτησε η τάση μιας και το ευρώ έγινε ελκυστικό. Παρόλαυτά η διόρθωση αυτή δείχνει βραχυπρόθεσμη ειδικά όσο η συγκυρία παραμένει υπέρ της αμερικανικής οικονομίας και επιτοκίων της.

Από επενδυτικής άποψης, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής με επιλεκτικές κινήσεις ενίοτε και με μεγάλη ρευστότητα ώστε όταν το κλίμα βελτιωθεί να επιλέξουμε κυρίως αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας.

S&P-500 (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com

EuroStoxx-50 (διάγραμμα 6 μηνών)

Πηγή: Investing.com

EUR/USD (διάγραμμα 12 μηνών)

Πηγή: Investing.com


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.