Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Απρίλιος 2022

Ακριβώς όταν πιστεύαμε ότι είχαμε βγει από τις χειρότερες από τις κύριες οικονομικές προκλήσεις της πανδημίας, τα πράγματα έγιναν πιο περίεργα. Τώρα, χάρη στον συνδυασμό του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης, του αυξανόμενου πληθωρισμού και περισσότερων κρουσμάτων Covid-19 (όπως στην Κίνα), οι χώρες έχουν τα δικά τους μοναδικά κοκτέιλ προκλήσεων και αδύναμα σημεία να αντιμετωπίσουν.

Τον Απρίλιο συνεχίστηκαν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία και το δράμα των προσφύγων και των αμάχων συνεχίστηκε. Η Ρωσία δείχνει αδυναμία να τελειώσει την εισβολή της, η Ουκρανία αντιστέκεται όπου μπορεί και η Δύση εξοπλίζει την Ουκρανία απειλώντας την Ρωσία με νέες κυρώσεις που την τελευταία την αφήνουν αδιάφορη. Στην όλη κατάσταση έρχεται να προστεθεί η στάση της Κίνας που είναι από ουδέτερη έως ελαφρώς φιλορωσική.
Οικονομικά, ο κόσμος πλήττεται από τον πληθωρισμό ο οποίος παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις εξουδετερώνοντας την όποια ανάπτυξη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι μισθολογικές μεταβολές στο μη αγροτικό τομέα ήταν αυξημένες κατά 431k (από 750k) οπότε και αναμένεται αύξηση της ανεργίας του Απριλίου, ενώ η αντίστοιχη του Μαρτίου ανακοινώθηκε στο 6,9%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2δις και οι εισαγωγές κατά 4,1δις, και ο πληθωρισμός για το Μάρτιο ανακοινώθηκε στο 8,5% (σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 1,2%). Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 6,88% σε ετήσια βάση και η βιομηχανική παραγωγή δυνάμωσε κατά 0,9%. Αναφορικά με τα ενεργειακά των ΗΠΑ, οι εισαγωγές πετρελαίου ήταν αρνητικές, συνεπώς εξήγαγαν πάνω από $600k αξία αργού, τα αποθέματα του οποίου αυξήθηκαν κατά $2,42εκ, και η παραγωγή βενζίνης αυξήθηκε κατά $70.000 ενώ τα αποθέματά της μειώθηκαν κατά $2εκ. Τα αποθέματα φυσικού αερίου παρουσίασαν αύξηση κατά 15δις κ.π.

Στην Ευρώπη και δη στη Γαλλία η επανεκλογή Μακρόν καθησύχασε τους άλλους ηγέτες αλλά οι αγορές παρουσίασαν μεγάλη αδυναμία στήριξης, ενώ η μία μετά την άλλη χώρες της ευρωζώνης επιδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά για τις αυξημένες τιμές ενέργειας γεγονός που αυξάνει το χρέος τους μιας και οι περισσότερες οικονομίες είναι ελλειμματικές.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,05 όπως αναμενόταν και η περαιτέρω ενίσχυση είναι επίσης πιθανή καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να συναγωνιστεί στην παρούσα συγκυρία την αμερικανική λόγω πληθωρισμού και επιτοκίων.

Από επενδυτικής άποψης, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής με υπερβάλλουσα ρευστότητα ώστε όταν το κλίμα βελτιωθεί να επιλέξουμε κυρίως αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας.

S&P-500 (διάγραμμα 6 μηνών)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα 6 μηνών)
EUR/USD (διάγραμμα 6 μηνών)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.