Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Φεβρουάριος 2022

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας μήνας ακρίβειας και πληθωρισμού που όμως επισκιάστηκε από τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Οι ανατροπές σε όλα τα επίπεδα ήταν άμεσες με την δύση να μην παρεμβαίνει στρατιωτικά αλλά πολιτικά και οικονομικά επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι εν λόγω συνέπειες όμως αναμένονται να χτυπήσουν και τη δύση καθώς όχι μόνο σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά όλα αλληλοεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται αλλά και γιατί από τη Ρωσία εξαρτώνται πολλά θέματα ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι η αγορά ενέργειας εκτοξεύτηκε φέρνοντας κύματα ανατιμήσεων με ανοδική τάση στο άμεσο μέλλον.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και επί οικονομικών όρων, η ανεργία ανακοινώθηκε στο 7,1%, οι εξαγωγές αυξημένες κατά $4δις στα $228,1δις και αντίστοιχα και οι εισαγωγές στα $308,9δις. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση ενώ συνολικά ανακοινώθηκε στο 6% (από 5,5%). Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο κατά 3,8% και η βιομηχανική παραγωγή κατά 4,08%. Στην αγορά ακινήτων η εικόνα είναι μικτή καθώς οι πωλήσεις νέων κατοικιών ενισχύθηκαν κατά 6,7%, οι άδειες κατά 0,7% (μειωμένες καθώς η προηγούμενη αύξηση ήταν 9,8%) ενώ η οικοδόμηση νέων κατοικιών υποχώρησε κατά 4,1% (από προηγούμενη άνοδο 0,3%).

Στην Ευρώπη, οι εξελίξεις του πολέμου οδήγησαν σε θέματα και πρωτόγνωρες αποφάσεις όπως το πάγωμα των λογαριασμών σε Ρώσους από την Ελβετία (είχε προηγηθεί η ΕΕ) και σε ανακοίνωση κονδυλίου 100 δις ευρώ από την Γερμανία για στρατιωτικές δαπάνες. Στα οικονομικά, στην ευρωζώνη, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 3%, το ΑΕΠ του 4ου τριμήνου του 2021 αυξήθηκε κατά 0,3%, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,2% ενώ ο πληθωρισμός σε μηνιαία και ετή-σια βάση έμεινε σταθερός στο 0,3% και στο 5,1% αντίστοιχα.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,10 το οποίο και αναμένεται να πλησιάσει κι άλλο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 αναλόγως των επιτοκίων.

Από επενδυτικής άποψης, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής με υπερβάλλουσα ρευστότητα ώστε όταν το κλίμα βελτιωθεί να επιλέξουμε κυρίως αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας και τεχνολογίας.

S&P-500 (διάγραμμα 3 μηνών)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα 3 μηνών)
EUR/USD (διάγραμμα 3 μηνών)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.