Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιανουάριος 2022

Το νέο έτος ξεκίνησε με υψηλή αστάθεια στις αγορές λόγω πληθωριστικών ανησυχιών, γεωπολιτικών ζητημάτων στην περιοχή Ρωσίας-Ουκρανίας και υψηλών τιμών ενέργειας. Οι κεντρικές τράπεζες είναι πρόθυμες να αυξήσουν τα επιτόκια, για να καταπολεμήσουν τον αυξημένο πληθωρισμό. Πράγματι, η FOMC (η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς), στη συνεδρίασή της τον Ιανουάριο, κράτησε την πολιτική σε αναμονή, αλλά –όπως αναμενόταν– η Επιτροπή ανέφερε ότι μια αύξηση στο επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν κατάλληλη σύντομα, πιθανότατα τον Μάρτιο.

Η εκτίμησή της για τις οικονομικές προοπτικές παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, με τη Fed να αναφέρεται στον πληθωρισμό «πολύ πάνω» από τον στόχο του 2% και στην ισχυρή αγορά εργασίας ως αιτία της ανάγκης για μια βραχυπρόθεσμη αυστηροποίηση της πολιτικής.

Η Επιτροπή αναγνώρισε την αύξηση των κρουσμάτων covid-19 ως επί του παρόντος μετριάζοντας τη δραστηριότητα στους ευαίσθητους στην πανδημία τομείς (ταξίδια και εστιατόρια).

Στις ΗΠΑ, η αύξηση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο 6,9% από 2,3%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν οριακά κατά $600 εκατ. στα $224,6 δισ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά $14,7 δισ. σε $304,4 δισ. με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο στα $80,2 δισ. Η ανεργία παραμένει χαμηλή σε νέο επίπεδο ρεκόρ στο 3,9% τον περασμένο Δεκέμβριο (από 4,2%), ενώ ο πληθωρισμός ανήλθε σε 7% (από 6,8%). Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν στο 16,95% και η βιομηχανική παραγωγή στο 3,67%.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές κινήθηκαν με χαμηλότερη μεταβλητότητα έναντι του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Στην Ευρωζώνη, το ΑΕΠ για το 2021, ανακοινώθηκε στο 4,6% (3,9%), ενώ το τελευταίο τρίμηνο ενισχύθηκε μόνον κατά 0,3%. Ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε στο 5% (4,9%), οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% (1,7%), ενώ η ανεργία υποχώρησε οριακά στο 7,2%. Η βιομηχανική παραγωγή στο -2,3% (1,3).

Το EUR/USD κυμάνθηκε γύρω στο 1,11 και αναμένεται να συνεχιστεί προς το 1,10 το πρώτο εξάμηνο του 2022, ανάλογα με την πολιτική επιτοκίων.

Από επενδυτικής άποψης, η προτίμησή μας είναι στις αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας, διακρατώντας τις θέσεις στις τεχνολογικές μετοχές στη λογική της αύξησης θέσης στις ευρωπαϊκές μετοχές με ελκυστικότερες συγκριτικά αποτιμήσεις.

S&P-500 (διάγραμμα έτους)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα έτους)
EUR/USD (διάγραμμα έτους)


Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.