Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Δεκέμβριος 2021

Ο Δεκέμβριος κύλησε ομαλά στη σκιά της μετάλλαξης Όμικρον. Οι αγορές λειτούργησαν με επιφύλαξη αλλά και με ψυχραιμία καθώς τα συμπτώματα και η νόσηση είναι πιο ήπια από την προηγούμενη μετάλλαξη Δέλτα. Ο πληθωρισμός παραμένει κύρια παράμετρος, που μαζί με το αυξημένο κόστος ενέργειας κάνουν το μίγμα πιεστικό για αυξήσεις επιτοκίων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταβολή του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο 2,3% από 6,7%, οι εξαγωγές αυξήθηκαν από $207δις σε $223,6δις. Οι πωλήσεις οχημάτων παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 100.000 (συνολικά 12,9εκ.) που οφείλεται στα φορτηγά και όχι στα αυτοκίνητα που παρουσίασαν αύξηση κατά 30.000 το Νοέμβριο. Η ανεργία ανακοινώθηκε στο 4,2% από 4,6% (ρεκόρ για άλλη μία φορά) και ο πληθωρισμός σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,8%, ενώ σε ετήσια βάση ανακοινώθηκε στο 6,8%. Στον τομέα της ενέργειας, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου παρουσίασαν αύξηση, καθώς από εξαγωγές 1,4εκ βαρέλια/ημέρα, οι ΗΠΑ πλέον εισάγουν περίπου μισό εκ. βαρέλια/ημέρα. Η αποθήκευση φυσικού αερίου παρέμεινε σταθερή (59δις κυβικά πόδια/εβδομάδα) και τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν (από 4,03 σε 3,88εκ. βαρέλια/εβδομάδα). Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,21%, η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε σταθερά αυξητική (σε ετήσια βάση), κατά 5,27% με μηνιαία αύξηση 0,5%.

Στην Ευρώπη, η αναταραχή της μετάλλαξης και τα εκ περιτροπής αυστηρά μέτρα που περιλαμβάνουν και mini-lockdowns έδωσαν περισσότερη μεταβλητότητα. Η μεταβολή του ΑΕΠ της ευρωζώνης ανακοινώθηκε στο 2,2% από 2,1% για το τρίτο τρίμηνο και η βιομηχανική παραγωγή του Οκτωβρίου παρουσίασε κάμψη αυξημένη κατά 3,3% έναντι 5,1%. Η ανεργία ανακοινώθηκε στο 7,3% και οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% (μηνιαίως).

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,10, το οποίο και αναμένεται να πλησιάσει κι άλλο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 αναλόγως της πορείας των επιτοκίων.

Από επενδυτικής άποψης, η προτίμησή μας είναι στις αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας, διακρατώντας τις θέσεις στις τεχνολογικές μετοχές,

S&P-500 (διάγραμμα έτους)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα έτους)
EUR/USD (διάγραμμα έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.