Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Οκτώβριος 2021

Ο Οκτώβριος ήταν μήνας ανάκαμψης που μαζί με τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια έδωσε ώθηση περαιτέρω στις αγορές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ ανακοινώθηκε στο 2% για το τρίτο τρίμηνο από 6,7% το προηγούμενο. Οι εισαγωγές και εξαγωγές παρουσίασαν άνοδο κατά 5 και 1 δις δολλάρια αντίστοιχα, και τα αποθέματα φυσικού αερίου συνέχισαν να αυξάνονται από 88δις σε 188δις. Οι μισθολογικές μεταβολές εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν αισθητά στις 194χ. (από 166χ.) με την ανεργία να παραμένει ακόμα χαμηλά στο 4,8% (από 5,2%). Ο βασικός πληθωρισμός (core inflation) του Σεπτεμβρίου παρέμεινε σταθερός στο 4% σε ετήσια βάση και αυξήθηκε οριακά από 0,1% στο 0,2% σε μηνιαία βάση. Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν μικρή μείωση από 0,9% σε 0,7% ενώ στο μέτωπο των ακινήτων οι δείκτες είχαν ανάμικτη εικόνα. Μείωση στις νέες οικοδομικές άδειες (από 1,72εκ. σε 1,59εκ.), μείωση στις νέες οικοδομές που ξεκίνησαν (από 1,58εκ. σε 1,55εκ.) ενώ οι πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών παρουσίασαν μεγάλη αύξηση από -2% σε 7% και σε αριθμό οικιών από 5,9εκ. σε 6,3εκ.

Στην Ευρώπη η κατάσταση ήταν παρόμοια με μικρές διορθώσεις και μεταβολές. Ο μήνας κύλησε με τις τελευταίες εμφανίσεις της Άγγελας Μέρκελ με την υπόλοιπη Ευρώπη να ρίχνει κυρώσεις στην Πολωνία για μη υιοθέτηση ευρωπαϊκών νομοθεσιών και τον πληθωρισμό να παραμένει το φοβούμενο από τις αγορές. Στα οικονομικά στοιχεία, ο πληθωρισμός κινήθηκε θετικότερα στο 3,4% από 3,0%, οι λιανικές πωλήσεις από αρνητικές (-2,6%) στο 0,3%, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κι άλλο στον Αύγουστο σε αρνητική μεταβολή -1,6%.

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κάτι αξιόλογο πλην της εισαγωγής άλλου ενός εταιρικού ναυτιλιακού ομολόγου της CPLP στο χρηματιστήριο της οποίας η ημέρα σημαδεύτηκε από 5ωρη καθυστέρηση της έναρξης της λειτουργίας του, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε να κινείται προς το 1,15 του προηγούμενου μήνα και εξακολουθεί να αναμένεται να συνεχιστεί η ενίσχυση του δολαρίου.

Από επενδυτικής άποψης, η προτίμησή μας είναι στις αμερικανικές μετοχές στον κλάδο ενέργειας, διακρατώντας τις θέσεις στις τεχνολογικές μετοχές στη λογική της αύξησης θέσης στις ευρωπαϊκές μετοχές με ελκυστικότερες συγκριτικά αποτιμήσεις.

S&P-500 (διάγραμμα 10μήνου)
EuroStoxx-50 (διάγραμμα 10μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 10μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.