Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Αύγουστος 2021

Ο Αύγουστος ήταν ένας θετικός μήνας για τις αγορές παρόλο που ξεκίνησε άσχημα με τις ανησυχίες να προέρχονται από την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Η διεθνής κοινότητα ανήσυχη καθώς η κατάσταση ήταν ρευστή παρακολούθησε την αποχώρηση πολλών δυτικών μεταξύ των οποίων και νεκροί αμερικανοί στρατιώτες με τον πρόεδρο Biden να απολογείται. Εντούτοις, οι αγορές συνέχισαν την ανοδική πορεία στον απόηχο και των θετικών οικονομικών νέων του καλοκαιριού γενικότερα.

Ειδικότερα, στις ΗΠΑ η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,2% (από 9,8%), οι μισθολογικές μεταβολές στο μη αγροτικό τομέα ήταν αυξημένες στις 943χ (από 938χ) και ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε στο 4,3% ετησιοποιημένος παραμένοντας που αποτελεί το αγκάθι της ανάπτυξης με την FED να ξαγρυπνά προκειμένου όπου χρειαστεί να παρέμβει επιτοκιακά. Στα ακίνητα η κατάσταση παρουσίασε μικτή εικόνα καθώς οι νέες άδειες αυξήθηκαν κατά 2,6% (από -5,3%) ενώ οι νέες κατασκευές μειώθηκαν κατά 7%.

Στην Ευρώπη η κατάσταση ήταν κάπως βελτιωμένη προς το τέλος του καλοκαιριού με την ΕΚΤ να δηλώνει ότι πλέον «βλέπει» πληθωρισμό χωρίς να ανησυχεί προς το παρόν ενώ τα προγράμματα επέκτασης του ισολογισμού της θα μειωθούν οπότε και οι αγορές των ομολόγων από την ΕΚΤ περιορίζονται αισθητά. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης για το 2ο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο 2,2% (από 1,9%), ο πληθωρισμός στο 3% για τον Αύγουστο και η ανεργία για τον Ιούλιο στο 7,6% (από 7,8%). Οι λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες τον Ιούλιο κατά 2,3% ενώ ο βιομηχανικός δείκτης PMI παραμένει αρκετά άνω του 50 (στο 61,4) γεγονός που δίνει αισιοδοξία για συνέχιση της ανάκαμψης.

Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κάτι αξιοπρόσεκτο πλην της μεγάλης αύξησης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ που έχει αγγίξει το 236% λόγω ελλειμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και των νέων εκδόσεων.

Η ισοτιμία EUR/USD μετά το 1,18 κινήθηκε προς την κατεύθυνση του 1,17 οδηγώντας προς ενίσχυση του δολαρίου που αναμένεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα 6μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 6μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 6μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.