Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιούλιος 2021

Ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας που δημιουργήθηκε μία αναστάτωση με τη μετάλλαξη Δέλτα του κορωνοϊού και επηρέασε τις αγορές, αλλά η αντίδραση ήρθε πολύ άμεσα καθώς από πολιτικούς ήρθαν δηλώσεις ότι δεν θα έρθουν άλλα γενικά lockdowns οπότε τα όποια μέτρα θα είναι τοπικά και όχι εθνικά.

Στο μέτωπο της οικονομίας, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να πρωτοπορούν με μόνη απειλή τον πληθωρισμό. Τα στοιχεία ήταν θετικά εκτός του πληθωρισμού του Ιουνίου που ανακοινώθηκε στο 5,4% (μηνιαίο στοιχείο) κι έκανε την Fed να σπεύσει να διαβεβαιώσει ότι έχει όλα τα απαραίτητα μέσα να αντιμετωπίσει το όποιο θέμα προκύψει. Στα υπόλοιπα στοιχεία, η ανεργία παρέμεινε στο 5,9%, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε στο 9,8%, οι λιανικές πωλήσεις επίσης αυξημένες κατά 17,98% και στην αγορά ακινήτων τα νέα ακίνητα αριθμούν 1,64εκ. από 1,54εκ. τον προηγούμενο μήνα και οι πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 1,4%.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση ήταν παρόμοια με τις ΗΠΑ πλην της χαμηλής ανάκαμψης σε ετήσια βάση λόγω της ύφεσης του πρώτου τετράμηνου. Η ανεργία της ευρωζώνης ανακοινώθηκε στο 7,9%, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,6% το Μάιο (για τον Ιούνιο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα), ενώ η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1% σε μηνιαία βάση (επίσης για το Μάιο) ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε υψηλά στο 20,5%. Ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε στο 0,3% (σε μηνιαία βάση) και στο 1,9% (σε ετήσια) αντικατοπτρίζοντας την παροχή βοήθειας της ΕΚΤ που μοιράζεται στα κράτη και μεταφράζεται σε κατανάλωση.

Στην Ελλάδα δεν παρουσιάστηκε κάποια αξιόλογη κίνηση χρηματιστηριακά ενώ ο Αύγουστος αναμένεται με χαμηλότερο όγκο συναλλαγών παραδοσιακά, συνεπώς και με μικρό ενδιαφέρον. Στα ομόλογα το ενδιαφέρον στρέφεται στα εταιρικά ομόλογα καθώς ετοιμάζονται νέες εκδόσεις ναυτιλιακών εταιριών.

Η ισοτιμία EUR/USD κινήθηκε προς την περιοχή του 1,19 ενδυναμώνοντας της θέση του ευρώ λόγω πληθωριστικών τάσεων στο δολάριο. Εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την πορεία αυτή βραχυπρόθεσμα.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις σε διορθωτικές κινήσεις της αγοράς.

S&P-500 (διάγραμμα 7μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 7μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 7μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.