Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιούνιος 2021

Ο Ιούνιος ήταν μήνας θετικός καθώς όχι μόνο άνοιξαν περισσότερο οι οικονομίες αλλά αυξήθηκαν οι εμβολιασμένοι ανά τον κόσμο οπότε και αυξήθηκε η «ανοσία της αγέλης» που σκοπεύουν οι περισσότερες κυβερνήσεις. Αυτό είχε καλό αντίκτυπο στις αγορές οι οποίες εξακολουθούν να λαμβάνουν καύσιμο από την επεκτατική πολιτική νομισματικής χαλάρωσης (stimulus) των κεντρικών τραπεζών μέσω των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Στις ΗΠΑ, τα περισσότερα οικονομικά στοιχεία ήταν θετικά, η ανεργία μειώθηκε στο 5,8% από 6,1%, ο πληθωρισμός για το Μάιο επίσης στο 0,6% από 0,8%, οι εξαγωγές αυξήθηκαν στα $205 δις από $202,6 δις ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν σε $274 δις (από 278). Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν πτώση 1,3%, ενώ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8% από 1% (οριακά χαμηλότερη). Τα ακίνητα εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντική ανάκαμψη με τις νέες κατοικίες θετικές κατά 3,6% (από πτώση 12,1%) και σε αριθμό 1,57εκ. για το Μάιο από 1,52εκ.

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία ήταν αισθητά πιο χαμηλά λόγω της ύφεσης που καταγράφηκε στις περισσότερες οικονομίες για το 2ο τρίμηνο του έτους. Στη Γερμανία η ανεργία παρέμεινε χαμηλή στο 6%, ενώ στην ευρωζώνη στο 8%. Ο πληθωρισμός δεν κατάφερε να ανέβει αλλά υποχώρησε κι άλλο στο 0,3% (από 0,6%) και αντίστοιχα οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν περαιτέρω κατά 3,1% από προηγούμενη αυξητική μεταβολή 3,3%. Τέλος το ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο ανακοινώθηκε μειωμένο κατά 1,3% και η βιομηχανική παραγωγή οριακά βελτιωμένη κατά 0,8%.

Στην Ελλάδα η αγορά ήταν μάλλον πτωτική με χαμηλό όγκο συναλλαγών ενώ τα θετικά νέα ήταν πάλι στα ομόλογα όπου η απόδοση της 10ετίας είναι εφάμιλλη της ιταλικής στο 0,80% (0,78% η ιταλική).

Η ισοτιμία EUR/USD κινήθηκε προς το 1,18 με το δολάριο λόγω σημαντικής ανάκαμψης του δολαρίου που όμως αναμένεται να ανακοπεί από την μεγάλη προσφορά χρήματος.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα 6μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 6μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 6μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.