Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Μάιος 2021

Οι Επιπτώσεις της Μεγάλης Πανδημίας: Οι πλούσιες και οι φτωχές οικονομίες βρίσκο-νται σε διαφορετικούς δρόμους
Η Αμερικανική Οικονομία αναζωογονείται και αναμένεται να αυξηθεί 6,5% φέτος, το υψηλότερο ποσοστό από το 1984. Άλλες πλούσιες χώρες ανακάμπτουν. H οικονομία της Κίνας επεκτάθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 18,3% το τελευταίο τρίμηνο, και το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό σε ποσοστό από τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι κύριοι Οδηγοί της Ανάκαμψης:
• Εμβόλια: Οι πλούσιες χώρες δαπάνησαν δισεκατομμύρια για την εξασφάλιση εμβολίων νωρίς για τους πολίτες τους. Το 2020, οι ΗΠΑ ξόδεψαν 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και παράδοση των εμβολίων. Τώρα οι μισοί από τους ενήλικες των ΗΠΑ έχουν εμβολιασθεί.
• Οικονομικές Ενισχύσεις – Τόνωση της Οικονομίας: Οι πλούσιες χώρες ήταν σε θέση να προσφέρουν σχετικά προγράμματα (stimulus) για να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν το εντυπωσιακό ποσό των 5 τρις USD$, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Όμως, ενώ οι πλούσιες χώρες ανακάμπτουν τα φτωχά έθνη υστερούν. Το Covid αυξάνεται, οι οικονομίες και τα συστήματα υγείας καταρρέουν και η φτώχεια αυξάνεται. Η πανδημία προκάλεσε την πρώτη άνοδο της ακραίας φτώχειας από τη δεκαετία του ’90. Οι αναδυόμενες αγορές είναι σε πορεία εμβολιασμού λιγότερο από το ένα τρίτο των πολιτών τους φέτος, έναντι 72% για τις ανεπτυγμένες.

Ο Μάιος κινήθηκε με χαμηλή μεταβλητότητα προσπαθώντας περισσότερο να εδραιώσει επίπεδα περασμένα ενώ οι οικονομίες ενδυναμώνονταν λόγω πολλών άρσεων απαγορεύσεων.
Στις ΗΠΑ οι επιθέσεις στο Ισραήλ και στη Γάζα δημιούργησαν μία πολιτική αναστάτωση η οποία υποτιμήθηκε γρήγορα. Οι ανακοινώσεις περί οικονομίας ήταν στην πλειοψηφία τους θετικές. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε $200 δις (από 187) και αντίστοιχα και οι εισαγωγές σε $274 δις (από 258). Η ανεργία για τον Απρίλιο ανακοινώθηκε στο 10,4% (από 10,7%), Οι λιανικές πωλήσεις παρέμειναν αμετάβλητες (0%) και η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε οριακά κατά 0,7% με την εικόνα από τα ακίνητα να έρχεται να συμπληρώσει μία ισχνή άνοδο στις νέες άδειες δόμησης κατά 0,3% ενώ η έναρξη δόμησης κατοικιών υποχώρησε κατά 9,5%

Στην Ευρώπη, ο Μάιος ήταν μήνας ανοίγματος πολλών οικονομιών και επαναλειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα το δυνατό ξεκίνημα των οικονομιών το οποίο δεν έχει προλάβει να αποτυπωθεί στους αριθμοδείκτες. Στην ευρωζώνη, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% (από 4,2%) για το Μάρτιο και το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,8% για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε μηνιαία βάση ανακοινώθηκε στο 0,6% (από 0,9%) επιβεβαιώνοντας την προβληματική περί αποπληθωρισμού που «πάσχει» η Ευρώπη. Η ΕΚΤ αισιοδοξεί ότι τους προσεχείς μήνες θα υπάρξει περισσότερη κατανάλωση καθώς οι ενέσεις ρευστότητας προς τις τράπεζες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις θα διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία τονώνοντας τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα η αγορά ήταν νωχελική με μόνη ενδιαφέρουσα είδηση το εταιρικό ομόλογο της Costamare που καλύφθηκε 6,7 φορές με απόδοση 2,7%.

Η ισοτιμία EUR/USD κινήθηκε προς το 1,22 με το δολάριο και παρόλο που αναμένεται ενίσχυση του δολαρίου σε πρώτο χρόνο το ευρώ έχει μία ανοδiκή τάση που ενισχύεται λόγω μεγάλης προσσφοράς δολαρίου.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα 12μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 12μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 12μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.