Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Απρίλιος 2021

Στις ΗΠΑ, ο Απρίλιος κινήθηκε ανοδικά αναφορικά με τις αγορές και παρουσίασε μικτή εικόνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Biden δείχνουν να αποδίδουν στην αμερικανική οικονομία καθώς υπάρχει περίσσια ρευστότητα που συνεχίζει να διοχετεύεται στις αγορές. Στις οικονομικές ανακοινώσεις, οι πρόδρομοι δείκτες είχαν μικτή εικόνα όπως ο Manufacturing PMI Απριλίου (60,6 από 59,1), και οι πρόδρομοι δείκτες ανεργίας Initial jobless claims (719,000 από 729.500) και Non farm payrolls (916.000 από 468.000). Οι δείκτες που υστερούν χρονικά γιατί ανακοινώνονται τελευταίοι είχαν μάλλον αρνητική εικόνα. Τέτοιοι ήταν η ανεργία (6% από 6,2%), το εμπορικό ισοζύγιο Φεβρουαρίου (-71δις δολάρια από -67δις) και ο πληθωρισμός για το Μάρτιο στο 0,6% (από 0,4%). Οι λιανικές πωλήσεις Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 28,16% (από 6,66%) δείχνοντας ότι το άνοιγμα της αγοράς που οδηγεί την κούρσα της ανάκαμψης είναι γεγονός. Άλλωστε για το 1ο τρίμηνο το ΑΕΠ ανακοινώθηκε αυξημένο κατά 6,4% (από 4,3%).

Στην Ευρώπη, ο μήνας κινήθηκε σε αμφιλεγόμενο οικονομικά κλίμα καθώς πολλές οικονομίες εφάρμοσαν τοπικά lockdowns. Τα οικονομικά στοιχεία παρουσίασαν μικτή εικόνα η οποία όμως στο δεύτερο μισό της άνοιξης αναμένεται να βελτιωθεί. Ό πληθωρισμός ανακοινώθηκε στο 0,9% για το Μάρτιο (από 0,2%), ο βιομηχανικός δείκτης PMI στο 63,3 (από 62,5) και το ΑΕΠ μειωμένο κατά 0,6%.

Η Ελλάδα δεν είχε κάποιο αξιοσημείωτο γεγονός πλην του μερικού ανοίγματος της οικονομίας (εμπορικά καταστήματα) μέσα στον Απρίλιο το οποίο αναμένεται να μειώσει τον βαθμό υποχώρησης του ΑΕΠ.

Η ισοτιμία EUR/USD κινήθηκε προς το 1,20 με το δολάριο να επανέρχεται στα επίπεδα της αρχής του έτους. Αναμένεται ενίσχυσή του καθώς πολλές αναδυόμενες αγορές χρειάζονται συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάριο και αναμένονται να αυξήσουν την ζήτηση.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα 12μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 12μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 12μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.