Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιανουάριος 2021

Ο Ιανουάριος ξεκίνησε στη σκιά των γεγονότων κατάληψης του Καπιτωλίου από αντιρρησίες του εκλογικού αποτελέσματος αμαυρίζοντας την εικόνα των ΗΠΑ διεθνώς. Ο Τζο Μπάϊντεν ορκίστηκε λίγες ημέρες αργότερα και οι ΗΠΑ συνέχισαν να αναπτύσσονται με την αγορά να κάνει διορθώσεις. Η οικονομία έχει παρουσιάσει καμπή από το 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021 αναμένεται μάλλον υφεσιακό. Οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 1,9%, ο βιομηχανικός δείκτης δείχνει από την άλλη καθα-ρή ανάπτυξη με ψυχολογία άνω του 50 (57) και τα ακίνητα δείχνουν επίσης καλές προοπτικές αφού τόσο οι νέες άδειες όσο και οι νέες κατοικίες αυ-ξήθηκαν κατά 4,5% και 5,8% αντίστοιχα. Σε ίδιο καλό κλίμα κινήθηκε και η βιομηχανική παραγωγή στο τέλος του 20 με 1,6% άνοδο.

Στην Ευρώπη η ύφεση του πρώτου τριμήνου είναι πιο ορατή καθώς πολλές χώρες παρόλους τους εμβολιασμούς, έχουν τοπικά lockdowns που σημαίνει πτώση των πωλήσεων, της κατανάλωσης και του πληθωρισμού. Το τελευταίο τρίμηνο του 2020 υποχώρησε η ανάπτυξη κατά 0,7%. Τον Ιανουάριο ανακοινώθηκαν στοιχεία Δεκεμβρίου μάλλον δυσάρεστα για την οικονομία της ευρωζώνης όπως ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη που παραμένει αρνητικός στο -0,6%, οι λιανικές πωλήσεις -6,1%, το επιχειρηματικό κλίμα στο -5,9 και η καταναλωτική εμπιστοσύνη στο -15,5. Η διαμάχη για τα εμβόλια δημιουργεί διακυμάνσεις στην αγορά η οποία συνολικά διόρθωσε από τις τιμές του τελευταίου μήνα του 2020.

Στην Ελλάδα ο γενικός δείκτης διόρθωσε με θετικό σημάδι την άνοδο του τζίρου συναλλαγών. Το νέο 10ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου υπερκαλύφθηκε ξεπερνώντας τα 22 δις ευρώ και έκλεισε σε απόδοση 0,85%.

Η ισοτιμία EUR/USD διόρθωσε σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο οδηγώντας την ισοτιμία προς το 1,20.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρού-με στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα 6μήνου)
Dax-30 (διάγραμμα 6μήνου)
EUR/USD (διάγραμμα 6μήνου)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.