Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Οκτώβριος 2020

Ο Οκτώβριος κινήθηκε στον αντίκτυπο του κορωνοϊού με κύριο χαρακτηριστικό τα κρούσματα, τους θανάτους και τα μέτρα των διαφόρων κρατών είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ οι εκλογές μονοπωλούν το ενδιαφέρον με τις επιπτώσεις στην οικονομία αβέβαιες αφού σε πρώτο χρόνο είτε αυξάνεται η φορολόγηση των επιχειρήσεων (Μπάιντεν) ή συνέχιση της ίδιας πολιτικής (Τραμπ).

Οι μισθολογικές μεταβολές στο μη αγροτικό τομέα ανακοινώθηκαν πολύ μειωμένες δηλαδή στις 661 χιλιάδες από περίπου 1,5εκ γεγονός που ενώ θα σηματοδοτούσε αύξηση της ανεργίας, τελικά ανακοινώθηκε στο 7,9%. Ο μεταποιητικός δείκτης PMI έκλεισε στο 53,3 με οριακή μεταβολή κατά 0,01 που σηματοδοτεί ότι τουλάχιστον δεν υποχωρεί η ανάπτυξη. Τα ακίνητα για τον Σεπτέμβριο συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά τη διόρθωση του Αυγούστου, καθώς οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν κατά 1,9% και το ίδιο οι νέες άδειες που αυξήθηκαν κατά 5,2%.

Στην Ευρώπη η μία χώρα μετά την άλλη οδηγείται σε mini lockdowns λόγω των αυξανόμενων κρουσμάτων με αποτέλεσμα το 4ο τρίμηνο να δείχνει δυσοίωνο με κλειστούς τους κλάδους εστίασης, τουρισμού, και μεταφορών. Με τον πληθωρισμό στο αρνητικό -0,3% και την ανεργία στο 8,1% (σταθερή) οι υπόλοιποι δείκτες αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές του καλοκαιριού όπως λιανικές πωλήσεις πάνω κατά 4,4%, βιομηχανική παραγωγή αυξημένη κατά 0,7% ενώ στα αρνητικά νούμερα βρίσκονται η καταναλωτική εμπιστοσύνη (-15,5), και το επιχειρηματικό κλίμα (-0,74 από -1,2).

Στην Ελλάδα εκτός των γεωπολιτικών που συνεχίζονται, τα επερχόμενα αυξημένα μέτρα λόγω κορωνοϊού έρχονται να γονατίσουν την οικονομία με τον δείκτη μεταποίησης μόλις να αγγίζει το 50 (από 49,4) και το χρηματιστήριο να προεξοφλεί ύφεση διαπραγματεύοντας τις αξίες του αρκετά χαμηλότερα από τις 600 μονάδες που διατηρούνταν επί μήνες.

Η ισοτιμία EUR/USD έκανε την απαραίτητη διόρθωση δείχνοντας μία ελαφρά ενίσχυσης του δολλαρίου ενόψει του εκλογικού αποτελέσματος.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.