Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Σεπτέμβριος 2020

Το τρίτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε στην σκιά του κορωνοϊού με το καλοκαίρι να έχει κυλήσει πτωτικά σε ρυθμούς οικονομίας. Οι αγορές διορθώσανε τον Σεπτέμβριο καθώς οι εκλογές στις ΗΠΑ δείχνουν αμφίρροπο αποτέλεσμα. Οι αγορές θέλουν ρεπουμπλικανό πρόεδρο ενώ η κοινωνία δημοκρατικό. Η άφθονη ρευστότητα που φρόντισε η κεντρική FED να υπάρξει αποτελεί την κύρια αιτία που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των μετοχών, καθώς οι ίδιες οι επιχειρήσεις τοποθετούν μέρος των δανείων που λαμβάνουν στις αγορές.

Η μεταβολή του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το 2ο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο -31,4%. Ο δείκτης Chicago PMI έκλεισε στο 62,4 από 51,2 που υποδηλώνει ανάπτυξη. Τα ακίνητα τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού παρουσίασαν επίσης καμπή, καθώς οι νέες κατοικίες μειώθηκαν κατά 5,1% και το ίδιο οι νέες άδειες που μειώθηκαν οριακά κατά 0,9%.

Στην Ευρώπη οι ανακοινώσεις για επιπλέον μέτρα σε διάφορες χώρες, μειώνουν την εξάπλωση του κορωνοϊού γονατίζοντας ταυτόχρονα τις οικονομίες. Οι ανακοινώσεις στις περισσότερες οικονομίες ήταν υφεσιακές. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης υποχώρησε κατά 11,8% για το δεύτερο τρίμηνο και οι λιανικές πωλήσεις έπεσαν κατά 1,3% Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 4,1%, ενώ το πρόβλημα του πληθωρισμού παραμένει καίριο και σε αρνητικά επίπεδα (-0,4%). Το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε αρνητικό (-1.19), ενώ καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε σταθερή αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα (-13,9).

Στην Ελλάδα εκτός των γεωπολιτικών, η πιστωτική επέκταση αυξήθηκε κατά 9,2%, αλλά μετά από ένα μέτριο καλοκαίρι από τουρισμό η ανεργία (16,7%) αρχίζει την ανιούσα καθώς τα εποχικά επαγγέλματα κλείνουν όσο χειμωνιάζει. Θετικό υπήρξε το κλίμα στα ομόλογα όπου η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου έσπασε το όριο του 1%.

Η ισοτιμία EUR/USD έκανε την απαραίτητη διόρθωση προς το 1,17 και ενόψει των αμερικανικών εκλογών η πορεία θα έχει μεγάλη μεταβλητότητα το προσεχές δίμηνο.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.