Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Αύγουστος 2020

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να παραμένει ευάλωτη στην πανδημία του κορωνοϊού. Οι αγορές στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέα υψηλά επίπεδα ρεκόρ παρόλες τις ανακοινώσεις που ολοκληρώθηκαν για το β΄ τρίμηνο που ήταν ιδιαίτερα αρνητικό. Η άφθονη ρευστότητα που φρόντισε η κεντρική FED να υπάρξει αποτελεί και την κύρια αιτία των συνεχιζόμενων αγορών που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα. Οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο υποχώρησαν στο 1,2% από 1,9%, η ανεργία μειώθηκε στο 10,2% και τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,25%. Ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο ανακοινώθηκε στο 1% από 0,6% ενώ τα ακίνητα εξακολουθούν να οδηγούν την ανάπτυξη καθώς αυξήθηκαν οι νέες κατοικίες κατά 22,6% και το ίδιο οι νέες άδειες που αυξήθηκαν από 1,25εκ. σε 1,49εκ.

Στην Ευρώπη η κατάσταση της οικονομίας έχει δυσκολέψει αλλά τα κρούσματα της πανδημίας είναι λιγότερα από τις ΗΠΑ και τη Ν. Αμερική. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης για το β΄ τρίμηνο συρρικνώθηκε κατά 12,1%. Ο πληθωρισμός μειώθηκε περαιτέρω και από 0,3% έκλεισε για τον Ιούλιο στο -0,4% (αποπληθωρισμός) δικαιολογώντας και τις λιανικές πωλήσεις στην ευρωζώνη για τον Ιούνιο που ανακοινώθηκαν μειωμένες από 20,3% στο 5,7%. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε από 12,3% σε 9,1% ενώ το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε κατά 1,33%.

Στην Ελλάδα το γεωπολιτικό κλίμα χειροτέρεψε με τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο χωρίς ωστόσο να αγγίξουν την αγορά η οποία κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με χαμηλό όγκο συναλλαγών κλείνοντας λίγο παραπάνω από τον Ιούλιο (περίπου κατά 20 μονάδες). Στα ομόλογα δεν υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου παραμένει στο 1,14% όσο και της Ιταλίας (1,16%).

Η ισοτιμία EUR/USD συνέχισε την ανοδική πορεία υπέρ του ευρώ πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο του 1,20 κυρίως λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας του δολαρίου που δημιουργεί υπερβάλλουσα προσφορά.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.