Ενημέρωση Διεθνών Επενδυτικών Αγορών – Ιούλιος 2020

Η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται στους ρυθμούς του κορωνοϊού καθώς άλλες χώρες κρατάνε τα κρούσματα σε χαμηλά επίπεδα και άλλες σε υψηλά έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες, στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Στις ΗΠΑ οι αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία αδιαφορώντας για την όποια οικονομική καθίζηση που πλέον καταγράφεται σε νούμερα καθώς ολοκληρώθηκαν οι ανακοινώσεις του 2ου τριμήνου του έτους. Το ΑΕΠ βυθίστηκε κατά 32,9% το 2ο τρίμηνο από -5,0% το πρώτο, η ανεργία μειώθηκε από 13,3% στο 11,1% τον Ιούνιο, τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,25% και ο πληθωρισμός σταθερά κάτω από 1% στο 0,6%. Τα ακίνητα εξακολουθούν να δίνουν ελπίδα καθώς αυξήθηκαν οι νέες κατοικίες κατά 17,3% από 8,2% και το ίδιο οι νέες άδειες που αυξήθηκαν από 1,21εκ. σε 1,24εκ.

Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι καλύτερη από τις ΗΠΑ από πλευράς κρουσμάτων, η τουριστική βιομηχανία όμως εξακολουθεί να προσπαθεί να ισορροπήσει με δύσκολα και πολλά θέματα να την ανακόπτουν. Το μερικό άνοιγμα συνόρων για τρίτες χώρες αυξάνει τα έσοδα, πλην όμως φέρνει κρούσματα κορωνοϊού. Το ΑΕΠ στην ευρωζώνη για το δεύτερο τρίμηνο έπεσε κατά 12,1% από -3,6%, η ανεργία αυξήθηκε οριακά από 7,7% σε 7,8% ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε χαμηλή στο -15 από – 14,7. Αντίστοιχα στη Γερμανία το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10,1% από -2% και ο δείκτης βιομηχανικής ανάπτυξης (Manufacturing PMI) άγγιξε το 50 από 45,2 γεγονός που δείχνει ελπίδες ανάκαμψης στο εγγύς μέλλον.

Το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ελαφρώς πλαγιο-καθοδικά με χαμηλό όγκο συναλλαγών κλείνοντας στις 617 μονάδες. Στα ομόλογα δεν υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου παραμένει στο 1,02% ελάχιστα υψηλότερο από το 0,99% της Ιταλίας.

Η ισοτιμία EUR/USD έκλεισε ανοδικά υπέρ του ευρώ μετά από μεγάλη κίνηση από 1,1281 στο 1,1775 παρουσιάζοντας άνοδο 4,38% κυρίως λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας του.

Η προτίμησή μας παραμένει σε αμερικανικές μετοχές με διακράτηση μεγάλου ποσοστού μετρητών για τοποθετήσεις εξακολουθώντας να τηρούμε στάση αναμονής.

S&P-500 (διάγραμμα από αρχή έτους)
Dax-30 (διάγραμμα από αρχή έτους)
EUR/USD  (διάγραμμα από αρχή έτους)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης – Disclosures: Το παρόν έγγραφο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, συντάχθηκε από την GWLAM, και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε προσφοράς ή επενδυτικών συμβουλών ή παροχής υποθετικών προτάσεων για αγορά επενδυτικών προϊόντων ή/και οποιωνδή-ποτε χρηματιστηριακών συναλλαγών η/και υπηρεσιών. Η παρούσα επιστολή αποστέλεται μόνον για σκοπούς πληροφόρησης, είναι προσωπική, αφορά μόνον τον αναγραφόμενο αποδέκτη, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από τον ίδιο για τον σκοπό αυτόν. Η αναπαραγωγή της ή του πε-ριεχομένου της ή τμήματός της δεν θα πρέπει να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί για κανέναν σκοπό, χωρίς την άδεια της GWLAM. Ενώ ορισμένα στοι-χεία προέρχονται από δημοσιευμένες πηγές, οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, καμμία εγγύηση δεν δίδεται, που να διασφαλίζει την ακρίβεια και την πληρότητά τους.Η γνώμη, προβλέψεις, υποθέσεις, υπολογισμοί, εκτιμήσεις και τιμές – στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την επιστολή ισχύ-ουν μέχρι την ημερομηνία αποστολής της, και υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση. Συγκεκριμένα, οι αναφερό-μενες τιμές, ποσοστά και αξίες δεν αποτελούν ένδειξη ότι οποιαδήποτε επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτές τις τιμές. Συνεπώς, η GWLAM δεν θα είναι υπόλογος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περιστασιακή, επακόλουθη ζημία, που να περιλαμβάνει απώλεια κερδών, ως επακόλουθο καθοιονδήποτε τρόπο από την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτήν την επιστολή.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδει-κτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.